Anhen Mey - Jurnal Personal

Multitudinea Adevarurilor mentine balanta vietii..sau e o iluzie!

20 Mar 2012

Prea mult am tA￯cut pA￯nA￯ cA￯nd am realizat cA￯ iluzia pe care o trA￯iesc este doar a mea, A￯mi aparA￯ine total A￯i doar eu sunt A￯n stare s-o demistific.

Devenisem martirul propriei conglomeraA￯ii atemporale spre epurare A￯i atunci am decis sA￯ scriu A￯n formA￯ de protest adresat mie A￯nsA￯mi A￯i A￯mpotriva influenA￯ei "atrofiaA￯ilor" asupra existenA￯ei mele.

Scriind, mi-am permis sA￯ destA￯inui tot adevA￯rul despre mine, felul cum gA￯ndesc, despre oameni, societatea A￯n care trA￯iesc A￯i multe multe altele.

Scrisul mi-a readus A￯ncrederea A￯i m-a ajutat sa mA￯ formez din nou (procesul continuA￯), fA￯rA￯ frica de a fi criticatA￯ sau respinsA￯. Astfel, mi-am impus propriile limite A￯i legi, fA￯rA￯ ca societatea A￯n care sunt A￯ncadratA￯ sA￯ aibA￯ cA￯tuA￯i de puA￯inA￯ influenA￯A￯ asupra persoanei mele.

Nu sunt o fiinA￯A￯ care nu se socoate cu lumea A￯i nu reneg societatea din care fac parte, nu ! .. sunt o fiinA￯A￯ umana care vrea sA￯-A￯i apere identitatea spirituala A￯i .. reneg presiunea cu care societatea mA￯ A￯ndepA￯rteazA￯ de la adevA￯ratul Eu.
La momentul de faA￯A￯, preocuparea mea de bazA￯ o constituie un subiect pe alocuri simplu, fA￯rA￯ nici un interes (posibil exagerez) din partea societA￯A￯ii A￯i pe alocuri enigmatic A￯i sacru, subiect ce prezintA￯ un interes enorm pentru filozofi, A￯i oricare om cu o bogatA￯ lume interioarA￯ care vrea sA￯ se aprofundeze A￯n marea lumii filozofie.

Vreau sA￯ pA￯trund A￯n adA￯ncul unei A￯ntregi evoluA￯ii energetice a lumii vii, mai precis a omului. Vreau sA￯ demistific acest "fenomen energetic"

Psihicul uman mereu mA￯ fascina. A￯mi plA￯cea sA￯ analizez oamenii, reacA￯iile A￯i cauzele care A￯i motivau la interprinderea anumitor acA￯iuni. AcA￯iunile, A￯nsA￯, nu mA￯ interesau cA￯ci fA￯ceau parte din rutina vieA￯ii. Cel mai mult mA￯ preocupau instinctele pe care nu le puteau demistifica nici sfinA￯ii.

Aceste instincte conduc cea mai mare parte a minA￯ii, codificA￯ A￯nsA￯A￯i mintea (din propria observaA￯ie) A￯i produc pagube sau au reacA￯ii adverse pozitive atA￯t la nivel spiritual, mental cA￯t A￯i fizic.
Atunci cA￯nd cunoA￯ti "construcA￯ia" psihicului A￯tii cum A￯i sA￯-l manevrezi. Asta A￯i face din om doar o structurA￯ fizicA￯ funcA￯ionalA￯, nimic mai mult decA￯t niA￯te organe, A￯esA￯turi, o energie care nu A￯tie A￯ncotro sA￯ o apuce A￯i un instinct social comun.

Desigur cA￯, nu poA￯i atribui aceste trA￯sA￯turi tuturor, cA￯A￯i oameni sunt pe lume, atA￯tea realitA￯A￯i A￯i existA￯. Eu vorbesc doar de majoritatea oamenilor cu care am avut de-a face pe tot parcursul vieA￯ii care este A￯ncA￯ la un stadiu de dezvoltare A￯i majoritatea oamenilor pe care A￯i poA￯i analiza prin intermediul media, internet, televizor, reviste, ziare, radio etc.

MA￯ preocupa situaA￯ia care se creeazA￯ A￯n urma acestor concluzii(proprii, subiective,dar care-mi afecteazA￯ existenA￯a) A￯i care mA￯ fac sA￯ cred cA￯ lumea asta are nevoie de ceva ajutor, nu A￯n scopuri personale cA￯t A￯n cele globale, cA￯ci noi,oamenii, suntem acei care o conducem la depravare, la un sfA￯rA￯it impropriu, denivelA￯m ca fiinA￯e A￯nzestrate cu niA￯te aptitudini atA￯t la nivel spiritual cA￯t A￯i fizic. Scopul nostru nu mai e sA￯ revenim la A￯nceputurile existenA￯ei noastre nici sA￯ ne dezvoltA￯m trecA￯nd prin asta grea A￯coala a vieA￯ii, ci devine a fi o purA￯ integrare in societatea banalA￯, lezatA￯ de mentalitate, coordonare spiritualA￯ A￯i solicitatA￯ doar pentru a conduce instinctul social fA￯rA￯ a A￯ine cont de natura proprie a individului.

Scriind despre aceste lucruri A￯ncerc sA￯ ating un nivel de dezvoltare mai avansat, sA￯ mA￯ perfecA￯ionez ca personalitate A￯i spiritualitate. Posibil cA￯ prin intermediul meu s-ar auzi mai multe voci sau eu aA￯ fi cea care aA￯ putea induce spiritualitatea umanA￯. A￯n orice caz mA￯ simt responsabilA￯ pentru existenA￯a mea A￯n aceastA￯ lume A￯i responsabilA￯ pentru atitudinea mea faA￯A￯ de tot ceea ce mA￯ A￯nconjoarA￯. Deci, tind sa lupt pentru mine A￯i pentru toA￯i cei ce au nevoie de libertate A￯i purificare.

Alete insemnari din blog

Nu exista insemnari
Recomandari

Newsletter Ele.ro

Scara
  • person

    "nu mi-a ramas decat cuvantul..."

Blog Ele.rochevron_right
Forum Ele.rochevron_right
Rochie Sensy Fucsia
Shop Ele.rochevron_right